Mensen komen in negatieve spiraal terecht

(tijd) - Met hoofd, hart en handen. Zo titelde VVSG-medewerker Leen van Lindt haar boek met 14 getuigenissen uit het OCMW. We wilden het persoonlijke verhaal brengen van zeven OCMW-klanten en zeven medewerkers. De diversiteit van de invalshoeken schept onmiddellijk een beeld van wat het OCMW vandaag doet, stelt Van Lindt.Maar doorheen de persoonlijke getuigenissen dreven een aantal rode draden naar boven, die getuigen van schrijnende maatschappelijke ontwikkelingen. De problemen van de OCMW-klanten worden steeds complexer. Vroeger werden de OCMWs geconfronteerd met marginalen, en mensen met tijdelijke financiële problemen. Maar vandaag kloppen mensen aan die problemen op meerdere vlakken tegelijk hebben: huisvesting, relaties, werk en financieel. Opvallend is dat de huur vaak een belangrijke katalysator is van de problemen. Uit haar gesprekken leerde Van Lindt dat de groep mensen die niet meekunnen in het reguliere arbeids- of maatschappelijk circuit steeds groter wordt. Ook met de afbrokkeling van sociale en familiale relaties worden de OCMW-medewerkers dagelijks geconfronteerd. Steeds meer jongeren uit gebroken gezinnen trekken naar het OCMW. Zij komen met vragen waarvoor ze vroeger nooit bij de overheid zouden hebben aangeklopt. Dat zegt toch veel. De vereenzaming is niet alleen een probleem dat de ouderen treft. Er zijn jongeren die als enige aanspreekpunt de maatschappelijke werker of de computer hebben. EvHMet hoofd, hart en handen. Verhalen uit het OCMW. Distributie en verkoop: Politeia, 02/289.26.10, D/2002/8132/18, 32 euro.