Mensen makende globaliseringgoed of slecht

Tot januari vorig jaar was Porto Alegre voor de meesten onder ons niet meer dan de naam van een Braziliaanse stad. Toen werd er het Wereld Sociaal Forum gehouden een doelbewuste tegenhanger van het exquise Wereld Economisch Forum in Davos. Die eerste bijeenkomst van verzetsgroepen trok 17.000 deelnemers, in plaats van de verwachte 3.000. Voor Porto Alegre-2, de antiglobalistische hoogmis die volgende week plaatsvindt, zijn al meer dan 50.000 deelnemers ingeschreven. Een van de grondleggers, tevens ideoloog, is de Belgisch-Italiaanse hoogleraar Riccardo Petrella.Jef Coeck Foto: Patrick de Spiegelaere