Advertentie
Advertentie

Mensenrechten

in het bedrijfslevenBedrijven hebben ontdekt dat het goed staat over duurzaam ondernemen te spreken, maar menen zij dat ook. Dit willen het EVV (Economen voor de Vrede) en de VIPE (Vereniging Institutionele en Politieke Economie) nader onderzoeken tijdens een studiedag op 23 maart. Het thema van de studiedag is vooral op mensenrechten en derde wereld gericht, en de verantwoordelijkheid die bedrijven in ontwikkelingslanden hebben. Dit kan uitgewerkt worden via ethische codes, maar dan moet aangetoond worden dat deze meer zijn dan window dressing.In een eerste deel van de studiedag willen de organisatoren dit theoretisch benaderen, daarna vragen ze de bedrijven naar hun concrete doelstellingen en acties op dit vlak. Ten slotte komt een debat waarbij ook werkgeversorganisaties, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties zoals Amnesty International aan bod komen.De sprekers die onder andere op deze studiedag aanwezig zijn: Dirk Collier (Janssen Pharmaceutica), Karel Vinck (Union Minière), Mark Lambrechts (HBK Spaarbank) en Herwig Peeters (Ethibel).Inlichtingen: RUCA, Philip Nauwelaerts, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, tel.: 03/218.06.70, fax 218.06.66, e-mail: phina@ruca.ua.ac.be of philip.nauwelaerts@ua.ac.be.