Mer vraagt EU staaloorlog te vermijden

(tijd) - Francis Mer, de Franse covoorzitter van de grootste Europese staalgroep, Arcelor, waarschuwt de Europese Commissie dat tegenmaatregelen tegen de Amerikaanse invoerheffingen op staal de wereldhandel grote schade kunnen toebrengen. De EU bestudeert invoerheffingen op Amerikaanse producten als tegenmaatregel. Een heffing op Amerikaanse computers lost niets op, zegt Mer. Hij vindt dat de EU voorzichtig te werk moet gaan en naar het voorbeeld van de Chinese Volksrepubliek een klacht moet indienen bij de Wereldhandelsorganisatie tegen de Amerikaanse invoerheffingen, die afhankelijk van het product tot 30 procent kunnen oplopen. Dat betekent niet dat de maatregel van VS-president Bush op begrip kan rekenen. Mer vindt het schandalig dat de VS de rest van de wereld als zondebok voor de moeilijkheden van de eigen geïntegreerde staalnijverheid gebruikt in plaats van een oplossing uit te werken waarmee ze haar structurele achterstand kan wegwerken.Op 19 maart vindt een nieuw overleg plaats tussen de EU en de VS over de invoerheffingen. Deze treffen slechts een zeer beperkt percentage van de Europese staalproductie, maar vergroten de invoerdruk op de Europese markt. Door het afsluiten van de Amerikaanse markt zoeken de staalproducenten naar andere afzetmarkten. Als meer materiaal wordt ingevoerd in Europa, blijven de prijzen langer op het huidige lage peil blijven hangen.