Mercantile-Béliard: 25 mln verlies

(tijd) - Mercantile-Béliard heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies gemaakt van 25 miljoen frank, tegen 40 miljoen in dezelfde periode van '90. De bedrijfsopbrengsten liepen terug van 2,725 naar 2,485 miljard frank. Mercantile-Béliard zegt dat het zich voor het tweede semester verwacht aan gekonsolideerde resultaten die "analoog' zullen zijn aan deze van het eerste halfjaar.