Mercantile Beliard: groepsverlies 335 miljoen frank

BRUSSEL (belga) - De groep Mercantile Beliard heeft voor 1991 een gekonsolideerd verlies geboekt van 335 miljoen frank tegenover een winst van 24 miljoen frank in 1990.