Mercator viert 75 jaar met forse winstgroei

ANTWERPEN (tijd) - De Vlaamse verzekeringsmaatschappij Mercator heeft in het afgelopen boekjaar een premie-omzet geboekt van 6,5 miljard fr. en een geschatte nettowinst van om en bij de 140 miljoen fr. tegen 102 miljoen fr. in 1993. Dat heeft direkteur-generaal Ronald Everaert gisteren gezegd tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de maatschappij. Voor dit jaar rekent Mercator op een forse stijging van de nettowinst.Mercator werd kort na de Eerste Wereldoorlog in het jaar 1920 opgericht door een aantal Vlaamsgezinde zakenlui, politici en intellektuelen waaronder Dr. Alfons Van de Perre, Lieven Gevaert, Gustaaf Sap en Julius Hoste. De maatschappij startte met 511 partikuliere aandeelhouders. Grote kapitaalgroepen hielden zich afzijdig. De oprichters steunden op het gedachtengoed van Lodewijk De Raet en brachten risicokapitaal bijeen om Vlaamse bedrijven op te richten. Kort tevoren was in Gent door een andere groep Vlaamsgezinden de maatschappij Noordstar opgericht. In 1991 kruisten beide maatschappijen elkaars wegen toen ze een kruisparticipatie van 25% namen. Op dat moment had de Zwitserse verzekeringsgroep Basler reeds een meerderheidsbelang verworven in de maatschappij. Dat gebeurde in 1984. Momenteel bezit Basler 57% van de aandelen tegen 25% voor Noordstar en 18% voor een aantal Vlaamse partikuliere aandeelhouders.