Merkenrecht EG-landen wordt geharmonizeerd

Met een gekwalificeerde meerderheid (Frankrijk stemde tegen) keurden de EG-ministers verantwoordelijk voor de interne markt een richtlijn goed om de nationale wetgevingen inzake het merkenrecht te harmonizeren. Deze eerste EG-richtlijn om de nationale merkenrechten dichter bij mekaar te brengen slaat uitsluitend op de belangrijkste onderdelen van dit recht. De richtlijn slaat op alle geregistreerde nationale merken, zowel op merken van goederen als van diensten en zowel op individuele, kollektieve of waarborgmerken.