Advertentie
Advertentie

Mestactieplan kost Vlaamse overheid jaarlijks 1,1 miljard

BRUSSEL (tijd) - In 1996 en in 1997 zal de Vlaamse overheid telkens voor 1,1 miljard frank vergoedingen betalen aan de landbouwers die minder inkomsten of meer kosten hebben als gevolg van het Mestactieplan (MAP). Dat berekende het kabinet van minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans. Voor die jaren geldt een forfaitaire vergoeding. Vanaf 1998 wordt het geleden verlies nauwkeuriger berekend.Landbouwers die als gevolg van de strengere bemestingsnormen van het MAP inkomensverlies lijden, worden volledig vergoed. Dat beloofde de Vlaamse regering in september. Woensdag vulde ze die belofte in met een uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet. De regering heeft een zo eenvoudig mogelijke regeling gezocht, die toch nog behoorlijk ingewikkeld is.