Mestactieplan treedt op 1 januari in werking

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering keurde woensdagavond een ontwerp-decreet goed dat een beslissende stap zet naar de inwerkingtreding van het Mestactieplan (MAP) op 1 januari 1996, zoals in het regeerakkoord was ingeschreven. Door een beperking van het mestgebruik beoogt het MAP verdere bodemverontreiniging tegen te gaan en zo het drinkwater te beschermen. Mede door een gunstregeling voor gezinsbedrijven kan de kostprijs van het MAP beperkt worden tot 1,1 miljard frank per jaar. De kostprijs van de vroegere MAP-versie werd op 7,5 miljard frank geraamd. Minister Theo Kelchtermans van Leefmilieu benadrukte op een persconferentie dat het ontwerp-decreet het resultaat is van discreet overleg tussen zijn kabinet, de CVP- en SP-fracties in de Vlaamse Raad en de betrokken sectoren. Het MAP is volgens hem zowel voor de landbouw als voor de natuur een goede zaak.