Advertentie
Advertentie

Mestverwerking in Vlaanderen komt moeizaam op gang

(tijd) - De mestverwerking in Vlaanderen komt maar moeizaam op gang. Voor de verwerking van varkensmest zijn er amper zeven installaties vergund, met een jaarcapaciteit van 289.000 ton, maar geen enkele daarvan is al operationeel. De verwerking van pluimveemest staat er iets beter voor, bleek gisteren in de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement.