Met atoomgenerator als springplank

Belgonucleaire werkt aan de bouw van een elektrische generator op basis van kernenergie voor gebruik in de ruimte. Het onderzoek mikt op een konkrete toepassing in het begin van de 21ste eeuw. Belgonucleaire levert zo een bijdrage tot de Europese ruimtevaart, maar het bedrijf rekent op méér. Via dit projekt wil het zich nestelen in een nieuwe en expansieve markt voor elektriciteitsproduktie door nukleaire stroomgeneratie: de ruimte.