Advertentie
Advertentie

Met dank aan de rijke voorouder (m/v)

'Stichting Maria de Helt: dertig beurzen van 20.000 frank elk voor de studie van wijsbegeerte, godgeleerdheid, rechten, geneeskunde en alle andere hogere studies, ten voordele van, ten eerste, de bloedverwanten van de stichter, (of bij gebrek daaraan) ten tweede, de studenten geboren te Mechelen', luidde het Belgisch Staatsblad van 3 augustus. Ruim vierhonderd jaar na het overlijden van Maria de Helt kunnen studerende bloedverwanten of geboren Mechelaars nog altijd profiteren van haar royale nalatenschap.