Advertentie
Advertentie

Met dank aan het BlokStefaan HUYSENTRUYT

Het einde van de politieke crisis in Antwerpen lijkt in zicht. Zowel de crisis als de oplossing ervoor heeft de bestuursmeerderheid te danken aan het Vlaams Blok. Die partij bracht het wel erg royale Visa-gebruik van enkele schepenen naar buiten, wat de rechtstreekse aanleiding vormde voor het collectieve ontslag van een aanmodderend Antwerps schepencollege. En de schrik voor een verdere electorale opgang van het Blok bracht de partijen van de Antwerpse coalitie ertoe de impasse te doorbreken.Zowel de VLD als de sp.a heeft de voorbije weken in het Antwerpse dossier zwaar gegokt. De VLD dacht van de crisis gebruik te kunnen maken om een VLDer in de burgemeestersstoel te hijsen en de groenen uit de coalitie te wippen. Geen van beide doelstellingen werd gehaald. Meer nog, door het eigengereide optreden van de nationale VLD-leiding komt de relatie met haar Antwerpse afdeling allicht nooit meer goed. Voor de sp.a moest de crisis leiden tot een vervroeging van het sp.a-scenario dat al in 2000 werd uitgetekend. Volgens dat scenario zou Leona Detiège halverwege de legislatuur als burgemeester opgevolgd worden door Patrick Janssens. Er waren zware en risicovolle tactische zetten voor nodig, maar het lijkt erop dat die doelstelling wordt gehaald.Ten opzichte van de VLD komt de sp.a dus ongetwijfeld als winnaar uit de bus. Maar tegenover het Blok hebben beide partijen verloren. Liberalen en socialisten hopen nu wel dat de kiezer hun Antwerpse strapatsen tegen 18 mei is vergeten. Maar het is weinig waarschijnlijk dat die zo kort van geheugen is.Daarnaast is er de vraag hoe diep de wonden zijn die de crisis bij de Antwerpse coalitiepartijen heeft geslagen. Antwerpen krijgt een nieuwe burgemeester en een vernieuwd schepencollege. Maar het is onduidelijk in hoever die ook tot een nieuw beleid leiden. Want hoe zwaar Patrick Janssens ook aan de kar trekt, als de andere coalitiepartners met beide voeten afremmen, zal hij niet ver geraken. Vooral de VLD zal na de mislukte gooi naar de burgemeesterssjerp, en met de hete adem van het Liberaal Appèl in de nek, zijn neiging om contrair te doen, moeten onderdrukken. De groenen dan weer hebben meer dan een appeltje te schillen met de VLD, nu meer dan ooit gebleken is dat de liberalen hen liever kwijt dan rijk zijn. CD&V ten slotte, die de crisis enkel vanop de zijlijn mocht volgen, zal zich meer dan ooit het vijfde wiel aan de paars-groene wagen voelen.Veel zal ervan afhangen of Patrick Janssens erin slaagt zijn schepencollege als een ploeg te presenteren die gezamenlijk scoort. Want als het beleid te veel vereenzelvigd wordt met de persoon van de burgemeester, zal het niet lang duren voor er gemor opstijgt in de rangen van de coalitie. De Mechelse burgervader, Bart Somers, mocht dat zopas nog ondervinden.