Advertentie
Advertentie

Met dankaan de PSC

De afronding van de vijfde staatshervorming ging niet zonder horten of stoten. Paars-groen werd geconfronteerd met politieke en juridische obstakels, inzonderheid de weigering van de helft van de Volksunie-kamerfractie de nodige stemmen te leveren. De regering-Verhofstadt deed een beroep op de Franstalige christen-democraten om, tegen een behoorlijke vergoeding, het Lambermontakkoord in de haven te krijgen.Mark DEWEERDT- 23 januari: akkoord over omzetting Lambermontakkoord in twee wetsontwerpen- 29 april: Brusselse Costa vindt vergelijk over betere vertegenwoordiging Vlamingen in gewestparlement- 6 mei: anti-Lambermont-betoging in Gent- 29 juni: Kamer en Senaat keuren Lambermont-wetsontwerpen definitief goed