Met elke begrotingsronde verliest overheid legitimiteit

Voor Moesen is het zonneklaar: de ad hoc-kratie van begrotingskonklaven heeft onze publieke sektor steeds verder laten verkommeren. "We zijn thans op een punt gekomen waarop het weerstandsvermogen gebroken lijkt en de overheid alle legitimiteit en geloofwaardigheid dreigt te verliezen', zegt Moesen. In een gesprek met de redaktie geeft hij aan dat het anders kan.