Met hulp van Allah Gwen Declerck

De moslimgemeenschap in België verkoos gisteren een nieuwe moslimraad. Het representatieve orgaan van de islamitische eredienst moet de strekkingen in de islam vertegenwoordigen. Uit de 68-koppige raad wordt later een moslimexecutieve aangewezen. Het uitvoerend orgaan benoemt imams en draagt moskeeën voor erkenning voor. De moslimraad en de moslimexecutieve zijn noodzakelijk om de islam te kunnen subsidiëren, zoals het geval is voor de andere erkende erediensten.