Met strategisch plan bedrijfsleven diversifiëren en voor gunstige omgevingsfaktoren zorgen

Limburg lijkt niet gespeend van strategische plannen. Voorzitter Robert Stouthuysen van de Permanente Werkgroep Limburg verantwoordelijke voor de verdere rekonversiebegeleiding van deze ex-mijnprovincie, kwam vanuit Janssen Pharmaceutica in Turnhout ruim tien jaar geleden al met ideeën over strategische streekontwikkeling; de Kempen waren de eersten met een Strategisch Plan. In Limburg werkt al sinds '87 een VZW met de naam Strategisch Plan Limburg, de werkgeversorganizaties werken daarin samen. Maar de Kamer van Koophandel stoomt nu tegen het najaar een eigen strategisch plan klaar. ALLEMAAL waren ze enkele jaren geleden aanwezig bij een initiatief van het VKW voor een strategisch plan in Limburg. Tot die koepel van werkgeversorganizaties en bedrijvenverenigingen behoorden uiteraard het VKW zelf, de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, het Nationaal Christelijk Middenstands Verbond, de Vlaamse Management Associatie en de toenmalige Limburgse Investerings Maatschappij.