Advertentie
Advertentie

Met tienjarige overgangsperiode voor financiering

VU heeft konkreet voorstel voor federalizering sociale zekerheidBRUSSEL (tijd) - De Volksunie heeft een konkreet voorstel uitgewerkt voor de federalizering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit voorstel blijft de federale overheid instaan voor de basisnormering, inbegrepen het bepalen van de bijdragen op het loon. Deze bijdragen wil de VU verdelen op basis van lokalizatie. De overheidstussenkomst wordt over een periode van tien jaar herverdeeld volgens het aandeel van elke gemeenschap in de personenbelasting.