Met Tinbergen verliezen ekonomen 'wijze oude man'

(tijd) - In alle intimiteit werd gisteren de Nederlander Jan Tinbergen, de eerste Nobelprijs-winnaar ekonomie, begraven. Het ontbreken van de pomp en praal bij Tinbergens begrafenis, typeert de immer bescheiden ekonoom, die binnen de ietwat koude ekonomische vergelijkingen en modellen waarin hij gespecializeerd was, steeds een geëngageerd ekonoom bleef. 'Ik vind dat ekonomen, net als artsen, stelling moeten nemen tegen oorlog. Oorlog is immers onmenselijk en werkt rampzalig in op het menselijk welzijn, terwijl ekonomen de taak hebben een politiek te vinden die zo groot mogelijk menselijk welzijn oplevert', stelde hij nog kort voor zijn overlijden. De ekonomische wereld verloor zijn Nestor. Tinbergen, die donderdag overleed, bereikte de gezegende leeftijd van 91 jaar. Al die jaren werden echter optimaal benut, wat meer dan duizend publikaties opleverde en van Tinbergen één van de meest geciteerde ekonomen ter wereld maakte. Tinbergen: 'Met vakantie ga ik praktisch niet. Werken leidt af en houdt een mens gezond.'