Met zijn allen naar Vietnam...

(tijd) - Zowel de VDBH als de BDBH organizeren dit jaar een handelsmissie naar Vietnam. De kritiek van overlapping tussen de twee missies wordt zowel door BDBH als VDBH geminimializeerd: hoewel Vietnam nog maar een embryonale markt is, blijkt de noodzaak tot marktverkenning belangrijk en dringend te zijn. Bovendien liggen er toch ook zes maanden tussen beide missies, wordt gezegd.