Metaalcentrale van ABVV wijzigt statuten

(belga) - De socialistische metaalbewerkersbond CMB (Centrale der Metaalbewerkers van België) heeft zijn statuten gewijzigd. Het gaat om een aanpassing aan de politieke, ekonomische en sociale ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op regionaal en communautair vlak. Voortaan zal de CMB, die meteen ook zijn naam verandert in "Centrale der Metaalindustrie van Belgie', provinciale afdelingen erkennen en zal hij ook in de vakbond geweststrukturen in het leven roepen. De rol en de opdrachten van het nationaal uitvoerend komitee (het dagelijks bestuur) worden versterkt.