Advertentie
Advertentie

Metaalverwerking signaleert homogenere groei

(tijd) - De conjunctuur lijkt 'een zeker evenwicht' bereikt te hebben. Dat blijkt uit een studie die de werkgeversfederatie Fabrimetal uitvoerde over het eerste kwartaal van 1995. De produktie van de metaalverwerkende en electrotechnische nijverheid evolueerde in het eerste kwartaal ongeveer zoals in dezelfde periode één jaar voordien. Alleen in het segment van de transportmiddelen nam de produktie iets minder snel toe, maar de bedrijven in kwestie noteerden in '94 nagenoeg onevenaarbare groeicijfers. Volgens Fabrimetal is het herstel van de conjunctuur in het eerste kwartaal van dit jaar stilgevallen. De groeicijfers van het bruto binnenlands produkt en van de industriële produktie verschilden in de meeste landen nauwelijks van de scores die één jaar eerder werden opgetekend. Zowel sectoraal, nationaal als internationaal is de groei wel 'homogener' geworden. De groei van het bruto binnenlands produkt schommelt in bijna alle westerse landen tussen de drie en vier procent. In het geval van Fabrimetal convergeert de groei van de produktie in de vier deelsectoren en de drie gewesten in toenemende mate.