Metallgesellschaft investeert miljard DM

FRANKFURT (reuter) - Heinz Schimmelbusch, voorzitter van de raad van bestuur van Metallgesellschaft AG, heeft bekendgemaakt dat de onderneming van plan is in het fiskale jaar 1990/1991 800 miljoen tot 1 miljard mark te investeren. Hij wees erop dat het investeringsprogramma in het licht van de onzekere toestand in de Golf beknot werd.