Advertentie
Advertentie

Metropolis-bioskoop: naar Antwerpse Zuid?

ANTWERPEN 06 (belga) - Het kollege van burgemeester en schepenen van Antwerpen heeft aan de stuurgroep van "Stad aan de Stroom' opdracht gegeven het programma- en lokatieonderzoek voor het bioskoopcomplex Metropolis verder uit te werken voor de site-Zuid. Bijkomend kunnen de knelpunten voor de vestiging op de linker-Scheldeoever verder onderzocht worden. Het stadsbestuur verwacht van de plangroep een eindadvies tegen augustus 1991. Aanleiding tot de opdracht vormde een tussentijds rapport van de stuurgroep omtrent de mogelijke vestigingsplaatsen van een bioskoopcomplex dat de NV Kinepolis in de Scheldestad wil bouwen. Het gaat om een complex van zo'n 20 á 25 zalen (6.000 á 8.000 zitplaatsen), met een totale terreinoppervlakte van zowat 10 hektare (2 hektare voor de bioskopen, 8 hektare voor de parkeerruimte). Uit het voorlopig rapport van de stuurgroep is gebleken dat in Antwerpen slechts plaats is voor een bijkomend complex van ongeveer 3.800 zetels, wil men vermijden dat, zoals in Brussel na het opstarten van Kinepolis, de centrumzalen uit de markt worden gedrukt.