Advertentie
Advertentie

Meubelindustrie maakt betrekkelijk goed jaar mee

(tijd) - De Belgische meubelindustrie beleeft een betrekkelijk goed jaar, maar van een onverdeeld succes is geen sprake. Die vaststelling maakt de beroepsorganisatie Febelhout in haar jongste conjunctuurnota. Onze meubelfabrikanten presteerden in de eerste zes maanden goed in eigen land, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. 'De internationale financiële crisis dreigt die bemoedigende resultaten echter te overschaduwen', zegt economisch adviseur Chris de Roock.Zware inspanningen om te exporteren, ook naar verre markten, blijven noodzakelijk om het voortbestaan van de Belgische meubelsector te verzekeren. De crisis in Rusland heeft duidelijk negatieve effecten gehad op de export van een aantal meubelfabrikanten.