Mexico plant verkoop activa failliete banken

(tijd) - De Mexicaanse overheid werkt een plan uit om de activa van zeven failliete banken te verkopen. Zij wil hiermee een deel van de 4,2 miljard dollar terugwinnen, waarmee zij tijdens de financiële crisis van verleden jaar het financiële systeem recht hield. De regering heeft een fonds opgezet dat de reële waarde van de kredietportefeuilles van de banken moet schatten. Het fonds zou er vervolgens voor kopers zorgen. Het plan kan de Mexicaanse financiële sector wat ademruimte geven. De opeenstapeling van probleemkredieten heeft de mogelijkheid tot kredietverlening van de banken serieus gekortwiekt. Officieel bedroegen probleemkredieten eind december 18 miljard dollar of 18,3 procent van de totale kredieten. Analisten schatten ze dubbel zo groot.