Mia De Vits verlaat vakbond voor Europa

(tijd) - Mia De Vits, de voorzitster van het ABVV, verlaat de socialistische vakbond voor Europa. Ze trekt op 13 juni de Europese lijst voor sp.a-spirit. De Vits doet de stap naar de politiek omdat ze zich niet langer gesteund voelt door de Waalse ABVV-vleugel. De vakbondsvrouw komt op voor een 'sociaal Europa', en hoopt ACW-kiezers te kunnen verleiden.