Advertentie
Advertentie

Michel Handschoewerker,

voorzitter van de rechtbank van koophandel van Ieper, over managersManagers! Het woord alleen al. Iedereen noemt zich vandaag manager. Dat dure begrip verbergt een hoop lucht. Als ik managers observeer tijdens een proces, valt het soms op hoe weinig die functie voorstelt. Waarom verdienen ze tien keer zoveel als een gewoon mens? Zijn ze dan echt zo competent? Als ik het aantal faillissementen bij grote bedrijven zie, heb ik daar toch bedenkingen bij. Te veel ondernemingen gaan kapot aan incompetentie en nonchalance. Ik maak het wekelijks mee op de rechtbank. Eén ondernemer op de twee die wordt gedagvaard, verschijnt niet eens persoonlijk of via de advocaat op de rechtbank. Omdat hun argument niet aan bod komt, leidt dat meestal automatisch tot het verlies van die rechtzaak. Ze negeren gewoon het probleem. Voor mij is het nog altijd een raadsel hoe ze zoiets kunnen verantwoorden tegenover hun personeel, hun aandeelhouders of andere belanghebbenden. TrendsJoseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar economie 2001, over zijn vakLes geven in economie is tonen dat er altijd keuzemogelijkheden zijn. Een democratie zonder economisch alternatief is geen democratie. LibérationGeert Reuten, econoom van de Universiteit van Amsterdam, over het gesjoemel bij telecombedrijf WorldComZelfverrijking zit ingebakken in het kapitalistische systeem. Geld, winst en rendement zijn de centrale criteria. Wel nieuw is de mate waarin het eigen gewin centraal is komen te staan. De uitwassen van het kapitalisme kunnen door tegenkrachten worden beteugeld - countervailing power in de woorden van de Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith. Vakbonden, overheden en consumenten kunnen in deze visie de najagers van winst in toom houden. Deze tegenkrachten hebben in de jaren tachtig en negentig aan belang ingeboet. Overheden concentreerden zich op kerntaken en lieten veel over aan de vrije markt. Vakbonden durfden door de recente historie van hoge werkloosheid geen vuist meer te maken tegen het bedrijfsleven. Consumenten zijn mondiger geworden, schrijven een boos briefje naar de consumentenbond, maar weten hun belangen maar zelden te bundelen. De jonge milieubeweging dwingt schone schoorstenen af, maar weet de innerlijke drang naar zelfverrijking niet te stuiten. Mondige aandeelhouders kunnen geen tegengas geven. Ze zijn onderdeel van het systeem en streven ook winst na. Door gebrek aan tegenkrachten kon het kapitalisme een nieuwe gedaante aannemen. De inherente jacht op winst kreeg zijn weerslag in de omarming van de beurskoers. de Volkskrant