Michel Lambin voert project management vanuit open begroting en kommunikatie

ANTWERPEN (tijd) - Begin 1991 werd het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuw research centrum voor Nissan in Europa. Eerder deze maand werd het centrum officieel ingehuldigd in Louvain-la-Neuve. Architekt Michel Lambin, zaakvoerder van Omgeving en Onderneming, begeleidde de werkzaamheden als project manager. Vanuit zijn ervaringen als architekt en als medewerker in de commerciële organizatie van een bouwbedrijf, ontwikkelde hij een eigen stijl van project management en paste die toe bij Nissan. Obayashi Corp, een van de grote Japanse aannemers van bouwwerken, kreeg van Nissan de opdracht alle taken in verband met de bouw van een nieuw research center op zich te nemen. Eerder had Obayashi Europe (OE), de Europese dochter van de bouwgigant, de verwezenlijking van de Europese hoofdzetel van Nissan in Amsterdam, op zich genomen. OE fungeerde - zoals in Japan gebruikelijk is - als gedelegeerd bouwheer, designer en raadgevend ingenieur. Bovendien werd het bedrijf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering, de tijdsplanning en de kostprijsbeheersing.