Middengroep blijft waken overdemocratisch Vlaams-nationalisme

(tijd) - Niet Splitsen, een van de drie groepen waarin de Volksunie is uiteengevallen, laat de VZW Middengroep bestaan om als denktank en discussiegroep het democratische Vlaams-nationale ideeëngoed te bewaken en te bestendigen. De leden van de middengroep die dat willen, kunnen bij een van de twee andere groepen aansluiten. De Nieuwe Partij van Geert Bourgeois nodigt de middengroep uit op haar partijraad van zaterdag.