Middenstand jaagt winkelwet er door in volle vakantie

(tijd) - De ministers Bourgeois en Wathelet hebben in alle stilte hun handtekening gezet onder een hoogst omstreden koninklijk besluit. Het nieuwe KB maakt ook het openen van kleine supermarkten (vanaf 400 vierkante meter) moeilijk. De ministers Bourgeois en Wathelet hadden eerder dit jaar reeds geprobeerd om de winkelwet per gewoon KB te herschrijven, maar kregen toen de wind van voren. Wathelet beloofde toen de normen niet per KB te wijzigen maar een globale wetswijziging te verkiezen. De ministeriële handtekening is er nu toch gekomen, maar dan wel in volle vakantieperiode, zo vernam deze krant. Met hun 'zomerse handtekening' hertekenen de ministers Bourgeois (KMO/landbouw) en Wathelet (ekonomie en justitie) het winkellandschap. Een eerdere poging van de minister begin dit jaar om de winkelwet drastisch bij te sturen, stootte op tegenwind van de konsumentenorganizaties, de vakbonden en de distributie. Enkel de Waalse middenstand rond het UCM, dat nauw aanleunt bij minister Wathelet, steunde het ontwerp-KB. Opvallend is dat minister Wathelet begin maart in antwoord op een parlementaire vraag van Lisette Nelis-Van Liedekerke zei niet langer een wijziging per KB na te streven maar een globale herziening te verkiezen.