Middenveld dringt aan op betrokkenheid bij beleidsvoering

(tijd) - De Staten-Generaal van het Middenveld roept het Vlaams Parlement op een reeks ontwerpdecreten van de regering bij te sturen. De Staten-Generaal wil het georganiseerde middenveld blijven betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de Vlaamse overheid. In de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement werd alvast beslist dat de adviserende Onderwijsraad zijn algemeen secretaris aanstelt, en niet de Vlaamse regering.