Migranten en huisvesting: een vicieuze cirkel

De gebrekkige en veelal gekoncentreerde huisvesting van migranten moet één van de belangrijkste aandachtspunten van het beleid worden. Jonge migranten en oudere - maar vooral arme - Belgen bekonkurreren elkaar momenteel in het onderste gedeelte van de woningmarkt, en dat leidt onvermijdelijk tot misverstanden en konflikten. Op korte termijn is vooral een verbetering van de woonsituatie van de eerste- en tweede-generatiemigranten aan de orde. Op lange termijn moet hun sociaal-ekonomische positie opgetrokken worden en moet het huisvestingsbeleid meer oog hebben voor hun problemen.