Migranten-uitzendkrachten beter beschermd tegen rassendiscriminatie

(tijd) - De sociale partners van de uitzendsector hebben een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) gesloten ter uitvoering van het sectoraal akkoord van vorig jaar. De CAO voert gedragsregels in om rassendiscriminatie ten aanzien van migranten-uitzendkrachten te voorkomen. Drie partijen zaten rond de tafel: de vakbonden, de uitzendkantoren vertegenwoordigd door de beroepsvereniging Upedi, en de gebruikers vertegenwoordigd door de werkgeverskoepel VBO.Midden vorig jaar sloten de sociale partners van de uitzend bedrijven een 'protocol van sectoraal akkoord' voor 1995 en 1996. De sectorale CAO was in principe bedoeld ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord. Maar omdat de uitzendsector een heel aparte bedrijfstak is, pikte de CAO niet echt in op de maatregelen die tijdens de interprofessionele onderhandelingen waren afgesproken. De sectorale CAO was hoofdzakelijk een oproep aan de regering voor een non-discriminatiebeleid op parafiscaal vlak (Maribel) en tussen private en openbare uitzendkantoren.