Migranten van tweede en derde generatie bijna automatisch Belg

(tijd) - Het ziet ernaar uit dat het gemeentelijk stemrecht voorbehouden blijft aan Belgische staatsburgers. Ook bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen migranten nog een Belgische identiteitskaart op zak moeten hebben om te kunnen stemmen. Voor de migranten van de tweede en de derde generatie is zo'n nationaliteitsverwerving sinds de wet van 13 april 1991 slechts een formaliteit. De eerste generatie moet door een uitgebreide naturalisatieprocedure.Begin jaren tachtig waren zowat alle politieke partijen voorstander van het stemrecht voor migranten, maar de opkomst van het Vlaams Blok deed het punt wegens te gevoelig van de politieke agenda verdwijnen. Het migrantenbeleid van de regering is er sindsdien op gericht de integratie van de migrantengemeenschap te bevorderen door een versoepeling van de naturalisatieprocedures.