Migrantenstemrecht wordt niet beperkt

(tijd) - Het gemeentelijk stemrecht voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie wordt niet ingeperkt. VLD-voorzitter Karel De Gucht stelde dat voor. In een rondzendbrief aan de gemeentebesturen zal de federale regering erop wijzen dat de gewone regels over tijdelijk of definitief verlies van het kiesrecht van toepassing zijn op niet-Europese vreemdelingen.