Migrerende EU-werkers benadeeld inzake aanvullend pensioen

BRUSSEL (tijd) - Er komt nog niet meteen een Europese richtlijn om het behoud of de overdracht van de rechten op aanvullende pensioenen te waarborgen, voor personen die tijdens hun loopbaan in meer dan één lidstaat van de Europese Unie werkzaam zijn. De Europese Commissie kon het woensdag niet eens worden over de noodzaak van zo'n richtlijn.Het behoud of de overdracht van pensioenrechten voor werkers die zich van de ene EU-lidstaat naar de andere verplaatsen, wordt op Europees vlak alleen maar voor het wettelijk pensioen gewaarborgd. Voor de aanvullende pensioenen bestaat die waarborg niet.