Mijnheer de minister, mag ik u even iets vragen?

(van een medewerker)