Milieu-adviesmarkt verdubbelt om de negen jaar

Het milieustudiebureau Ecolas voerde vorig jaar een studie uit omtrent de groei van de milieu-adviesmarkt waarin het zelf aktief is. Buitenlande studies tonen duidelijk aan wat spontaan is geweten door iedereen. Milieu is een groeimarkt, zowel wat de engineering als de adviesverlening betreft. Er zijn evenwel enkele dominante faktoren die deze groei leiden.