Advertentie
Advertentie

Milieu als produktiefaktor vergt een rationeel beheer'

(tijd) - De technologiegroep Energik heeft zijn aktieterrein reeds geruime tijd uitgebreid met de milieuzorg. Die uitbreiding drong zich op, omdat beheersing van het energieprobleem of het rationeel omspringen met energie enorm veel raakvlakken met de milieuzorg vertoont. Beide faktoren worden trouwens door de bedrijfsleiders op een gelijkwaardige manier ingeschat. Het zijn beide produktiefaktoren eerder dan kostenfaktoren, waarmee zo rationeel mogelijk moet omgesprongen worden.