Milieu, biotechnologie en informatika speerpunten in wetenschapsbeleid EG

(tijd) - De Europese Gemeenschap trekt voor de komende vijf jaar 5,7 miljard ECU uit voor het wetenschappelijk onderzoek in Europa. De ministers voor wetenschapsbeleid van de twaalf lidstaten bleven hiermee gevoelig onder het door de kommissie voorgestelde bedrag van 7,7 miljard ECU. Op basis van dit vijfjarenplan subsidieert de Gemeenschap allerlei vormen van industriële en wetenschappelijke samenwerking inzake onderzoek en ontwikkeling (O&O). De klemtoon van het nieuwe kaderprogramma ligt naast informatietechnologie ook op milieu en biotechnologie.