Milieu en ontwikkeling wordt dé wereld-uitdaging van de EG

BRUSSEL (tijd) - Het Europees milieubeleid kijkt meer en meer over de grenzen van de EG-markt heen. De Twaalf benaderen het probleem van de klimaatveranderingen op aarde vanuit de filozofie van duurzame ontwikkeling in de hele wereld. De Europese Gemeenschap is vast van plan, op de wereldklimaatkonferentie in juni van volgend jaar, een voortrekkersrol te spelen.