Milieu en technologie : op weg naar een duurzame relatie

Techniek en technische ontwikkeling vormen reeds millennia lang de basis voor maatschappelijke vooruitgang. De snelheid van de technische vernieuwing kreeg een belangrijke impuls rond het midden van vorige eeuw toen duidelijk werd dat wetenschappelijk inzicht deze vernieuwing zeer sterk kon inspireren en sturen. De technologie was geboren; de ekonomische groei die zich met de industriële revolutie had ingezet scheen niet meer te stuiten.