Milieu-impact BASF Antwerpen daalde afgelopen jaar met 12 procent

ANTWERPEN (tijd) - De relatieve milieu-impact van de grootste Belgische chemievestiging, BASF-Antwerpen daalt stelselmatig. Van elke 1.000 kg produkten die de groep jaarlijks produceert, komt nog slechts 1,81 kg als restprodukt in het milieu terecht. Dit is 18% minder dan in 1992 en bedraagt slechts één derde van de afval die in 1985 van eenzelfde verwerkte hoeveelheid vrijkwam. In absolute cijfers gaat het in 1993 om 16.245 ton afvalstoffen.Dit is het voornaamste resultaat van het eerste milieurapport dat BASF-Antwerpen gisteren aan het publiek bekendmaakte. De cijfers in dat rapport moet BASF ambtshalve ook aan de overheid verstrekken. Het rapport geeft gedetailleerde cijfers over alle reststoffen die in water of lucht geëmitteerd en als vast afval verwerkt of gestort worden.