Milieu krijgt plaats in nieuwe nationale rekeningen

(tijd) - Vijf internationale instellingen hebben na 25 jaar het systeem van nationale rekeningen (SNA) herzien, zo blijkt uit een mededeling van de OESO. De versie 1993 van SNA, die in tegenstelling tot deze van 1968 over heel de wereld zal gebruikt worden, houdt rekening met ekonomische, sociale en politieke veranderingen, waaronder het einde van de Koude Oorlog. Verder creëert het nieuw stelsel ruimte om aparte milieurekeningen op te stellen. Het nieuw systeem van nationale rekeningen werd opgesteld door de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. De vijf instellingen werkten samen om tot één stelsel te komen en de internationale vergelijkbaarheid van de nationale rekeningen te vergroten.