Advertentie
Advertentie

Milieu mag niet lijden onder administratieve verplichtingen

De Vlaamse wetgever wil binnenkort lessen trekken uit de fouten in het verleden in de milieureglementering. Zo gaat bij de wijzigingen aan de reglementering veel aandacht naar het wegnemen van nodeloze administratieve remmen. Op het symposium werden de krachtlijnen van de vernieuwde reglementering al enigszins duidelijk. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua, wil het pakket al tegen mei 2002 door de Vlaamse regering sluizen. Als het bedrijfsleven wil bijsturen, moet het de eerstkomende maanden gebeuren.Willem De Bock