Milieu-urgentieplan van Ecolo kost 220 mrd.

BRUSSEL (tijd) - Ons leefmilieu bevindt zich in een belabberde staat. Ecolo vindt dat er dan ook dringend moet worden opgetreden en heeft een konkreet urgentieplan voor het Brussels en Waals leefmilieu uitgewerkt. De kostprijs van het plan bedraagt voor de overheid - gespreid over tien jaar - 166,2 miljard. Daarnaast wordt van de privé-sektor een minimale inspanning van 59,3 miljard fr. verwacht.