Milieu zoek in Europees Witboek

De Europese top die het Belgisch voorzitterschap afsloot, eindigde met een voorstelling van het Witboek over groei, tewerkstelling en kompetitiviteit. Het dokument is eerder een zuiver investeringsplan voor nieuwe infrastruktuur- en kommunikatienetwerken dan een scenario voor duurzame ontwikkeling. Vanuit milieuoogpunt is het Witboek - de Europese leidraad om uit de tewerkstellingskrisis te geraken - een merkwaardig dokument.