Milieubeleid is dirigistisch en miskent ekonomische aanpak

LEUVEN (tijd) - Het milieubeleid in Europa en in België in het bijzonder, maakt veel te weinig gebruik van ekonomische maatregelen. De regering heeft daarentegen geopteerd voor een meer dirigistische aanpak met strenge normen en wetten. Die aanpak wordt bovendien gekenmerkt door plotse reakties op krisissituaties, zodat van een koherent milieubeleid geen sprake is. De resultaten van een algemeen dirigistisch beleid zijn momenteel in Oost-Europa te zien en eenzelfde aanpak voor het milieu in het Westen levert voorlopig geen betere resultaten op. Enkel het hanteren van een ekonomisch instrumentarium laat de ekonomie toe verder te groeien en tegelijk het leefmilieu permanent te verbeteren.